کاربران گرامی چنانچه نیازمند مشاوره در انجام پروژه های تحصیلات تکمیلی و یا فعالیت های دانشجویی در رشته بیوتکنولوژی و یا میکروبیولوژی هستید می توانید با مشاورارتباط برقرار نموده و راهنمایی های لازم را اخذ نمایید.

 


معرفی همکار

فاطمه یعقوبی زاده

-دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی از دانشگاه شهید چمران اهواز
– دانشجوی دکترای تخصصی (PH.D) بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه شهید چمران اهواز
– نویسنده مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی و همایش های معتبر داخلی و خارجی
-مدرس وکمک مدرس چندین دوره کارگاه آموزشی برگزارشده دردانشگاه شهیدچمران اهواز
تلفن تماس : –

وبسایت: enviroscience.ir

ایمیل: yaghoobizadeh@gmail.com

خدمات و مشاوره های همکار

مشاوره پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مشاوره سمینار و پروژه های مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی تالیف پایانامه ،سمینار و پروژه های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

طراحی پوستر جهت ارایه در همایش ها و کنگرههای علمی و…

ویراست و مونتاژ توالی های sequencing با استفاده از نرم افزار های تخصصی

تعیین جایگاه فیلوژنتیکی با انجام Blast و با استفاده از نرم افزار تحت وب Eztaxon

ترسیم درخت فیلوژنتیکی

ثبت ژن در پایگاه جهانی ( Gen Bank)

آنالیز دا ده های بیان ژن ( Real time) با استفاده از نرم افزار های تخصصی

بررسی اعتبار سنجی (Validate) ژن های housekeeping

آموزش تئوری و عملی اصولPCR  وRealtime PCR

بررسی اختصاصی بودن پرایمر های طراحی شده و …


درصورت هرگونه اشکال دردریافت فایل دانلودی،درخواست فایل ویاسوال،ازطریق بخش تیکت درحساب کاربری خود(درصورت عضویت)باپشتییبان سایت درارتباط باشید.