مجموعه مطالعات پژوهشی شیلات خوزستان

۳۵۰,۰۰۰ تومان
فایلی که پیش روی شماست مجموعه ای از مطالعات پژوهشی ارزیابی در ۱۵ بخش شیلاتی خوزستان است که توسط مشاوران…

پاور تخمین الگوی رشد و مرگ و میر طبیعی جمعیت ماهی حلوا سفید

۲۵,۰۰۰ تومان
مشخصات پاور عنوان پاور به فارسی: تخمین الگوی رشد و مرگ و میر طبیعی جمعیت ماهی حلواسفید عنوان پاور به…