کتاب پزشکی بیماری های غدد درون ریز در بارداری و دوره پس از زایمان

۳۰,۰۰۰ تومان

توضیحات کتاب بیماری های غدد درون ریز در بارداری و دوره پس از زایمان : این کتاب توضیحات جامعی از…

کتاب پزشکی تصویربرداری تشخیصی: مغز

۳۵,۰۰۰ تومان
توضیحات کتاب کتاب پزشکی تصویربرداری تشخیصی : مغز ویرایش سوم More than 300 diagnoses that are delineated, referenced, and lavishly…

کتاب پزشکی مقدمه ای بر آناتومی و فیزولوژی بدن

۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده کتاب در سایت آمازون عنوان کامل کتاب : مقدمه ای بر آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان جلد ۱ فهرست کامل…

کتاب اطلس سی تی آنژیوگرافی ویرایش دوم

۳۰,۰۰۰ تومان
کتاب اطلس سی تی آنژوگرافی ویرایش دوم ، تعداد زیادی از یافته های طبیعی و پاتولوژیک مشاهده شده در سی…

کتاب راهنمای مرور اکوکاردیوگرافی قلب

۳۰,۰۰۰ تومان
کتاب راهنمای مرور اکوکاردیوگرافی، ویرایش چهارم، هم مروری مختصر و هم یک خودارزیابی مؤثر برای پزشکان متخصص و نیز پزشکان…

کتاب اطلس آناتومی اندام های داخلی بدن

۳۰,۰۰۰ تومان
این کتاب با عنوان انگلیسی "( Atlas of Anatomy, Vol. 2, 16th ed., Internal Organs (2019)) " به صورت کاملا…

کتاب آموزش نحوه قرائت نوار قلب

۱۸,۰۰۰ تومان
این کتاب با عنوان انگلیسی " EKG/ECG Interpretation( Everything you Need to Know about the 12-Lead ECG/EKG Interpretation and How…